สุรินทร์, スリン県, 歴史, 文化, 観光, 地図, 祭り, 行き方, 象, イサーン, 象使い, 象の村, タークラーン, 象祭り, シルク, ターサワーン, カンボジア, アンコール, クメール, グーイ族, クイ族, スリンパクディ, 遺跡, 白象, 養蚕, ラオス, 民族, 出家, 伝統, 銀細工, 伝統工芸, シルクヴィレッジ, プラサート, シーコーラプーム, パノムルン, ムアンタム, スリン, 地方, タイ, マニアック, ประเพณี, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , เทศกาล, ที่เที่ยว, ประเทศไทย

SURIN

スリン県

タイ王国において最もカンボジアの文化を色濃く持つ県。

クメール王朝の首都アンコールに近く、国境が制定されるまでは北カンボジア地域の一角をなしていた。

アユタヤー時代末期にはラオス南部から多くの人々が戦火を逃れてスリン周辺に移り住み、象の操る技術に長けたグーイ族もこの時期に移住し現在もその子孫たちが伝統を受け継ぎ、スリンを象で有名な県にまで持ち上げた。

1781年にカンボジア王国で起こった紛争で更に多くのクメール人がスリン側に移り住んだりと、複数の部族と長年共存してきたこの県には独自の文化や言語が根付き、現在ではその独自性を後世に残していくための保存・伝承活動が行われている。

写真/ターグラーン村の得度式

ACCESS

バンコクからの距離

約430㎞。

飛行機

ブリラム県のブリラム空港(サトゥック空港)を利用。

エアアジアとノックエアーがスリン市内までのジョイントチケットを販売している。

エアアジアのピックアップ場所はキットゥン・ベーカリー(คิดถึง เบเกอร์รี่ )というカフェ。予約ページには”スリン・ノーリッジパーク”とあるが、まだ完成していないのでGooglemapには載っていない。

ノックエアーのピックアップ場所はバスターミナルそばのマジェスティックホテル前

バスターミナル

バスターミナルは市内中心部にあり、敷地内にはサムロー、バイタク、タクシーなどが待機している。

市内や県内細かい場所に行くソンテウはこのバスターミナル、もしくはスリンプラザ南側、時計塔周辺の市場(ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ )に集まっている。

参考

バンコク~スリン/約8時間。

コラート~スリン/4時間。

コラートー~スリン間のバスはナーンローン経由の274番路線とブリラムバスターミナル経由の563番路線の2路線があり、どちらも乗車時間は4時間ほど。

途中でパノムルンに立ち寄る場合は274番に乗車。

シーサケット~スリンはロットゥが沢山走っており約2時間。シーコーラプームへはこのロットゥに乗りシーコーラプーム駅前で途中下車。

象村へはターミナル端っこのレーンに発着している青いソンテウ、シーローに乗車。約47㎞ほどで2時間弱。

チョンジョム~スリン市内/約62㎞/約1時間/ロットゥ・バス

チョンジョムでのロットゥ乗り場は国境手前か市場前のセブンイレブン前あたり。

チョンジョム市場~国境間はそれぞれバイタクが待機。

 

市内の交通

サムローとバイタクが市内の主な交通手段。

ソンテウもあり。

TRANSPORTATION TIPS

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

トゥクトゥク・バイタクはいつも沢山待機。

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

上:スリンーバンコク(999社) 下:スリンーサトゥック524番時刻表。 サトゥックボーコーソーはブリラム空港の北。

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

スリンーコラート274番路線の時刻表。

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

スリン~バンコク 31番路線。 いっぱい出てるね。

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

上:スリンームアンスワンーロイエット 550番路線 中:スリンーガセットウィサイーロイエット 252路線 下:スリンーヤソートン293路線 一番下:スリンーコンケン 281路線

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

292番路線のロットゥ。 シーコーラプームもこの路線。

スリンバスターミナル
スリンバスターミナル
スリンバスターミナル
スリンバスターミナル
スリンバスターミナル
スリンバスターミナル

スリン~コラートバス

SURIN CITY MAP

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,観光マップ

SURIN MAP

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,観光マップ

Accommodation

TRADITIONAL VILLAGE

surinslide7.jpg

SURIN

SILK

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Ban Tha Sawang Silk Village

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Ban Sai Silk Village

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Ban Sawai Silk Village

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Ban Phan Si Silk Village

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Khwao Sinnarin Silver Village

DESTINATIONS

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

SIKHORAPHUM

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Surin Style Photo

สุรินทร์, スリン,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,象,イサーン, 象使い,象の村,タークラーン,象祭り,シルク,ターサワーン, カンボジア,アンコール,クメール,グーイ族,クイ族,スリンパクディ,遺跡,養蚕,ラオス,民族,伝統,銀細工,伝統工芸,シルクヴィレッジ,プラサート,シーコーラプーム,パノムルン,スリン,地方,タイ,マニアック,シルバー,煮繭,綛揚げ,緯絣糸,綜絖,OTOPกลุ่มผ้าไหม,,ศีขรภูมิ,เครื่องเงิน,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล, ที่เที่ยว,เขวาสินรินทร์

Elephant Village

พลายคำแสน.jpg

elephant names

บัญชีรายชื่อช้างสุรินทร์

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

スリンパクディ像

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

スリンの中心ともいえる2本の大きな象の牙の間に立つこの像は、スリン最初の領主プラヤー・スリンパクディシーナロンジャーンワーンのもので、1984年に作られた。彼はグーイ族の一人でアユタヤー時代に首都から逃げ出した白象を見事に捕獲したことで官位を授かりこの地域を納めるまでになった。現在でも多くの人々が参拝に訪れ、まさに県を代表する英雄である。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ターサワーン・シルクビレッジ

หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง

กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา

スリンは養蚕や絹織物が盛んな県で多くの家が代々受け継ぎ伝統の絹織物を作っている。

ジャンソーマーというこの工房では高級な絹織物を完全受注で作っている。

パーヨクトーン(ผ้ายกทอง)という金糸や銀糸を使った浮き織りの上質なシルクは王室に献上するほど高品質で巧みの技術が生み出す芸術品である。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

シーコーラプーム

ปราสาทศีขรภูมิ

スリン東部にあるシーコーラプーム郡には5つの仏塔が特徴の12世紀アンコール王朝時代の遺跡があり、小さい町ながらも海外からも観光客が訪れる。

遺跡の中央祠堂に彫られたアプサラの姿はタイで唯一完全な姿で残る貴重な彫刻と言われている。​

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

パノムサワーイ森林公園

วนอุทยานพนมสวาย

サワーイ村とナーブワ村にまたがるパノムサワーイ山にある大きな森林公園。平坦な大地が広がる一帯に急に現れるパノムサワーイ山は、スリンにある唯一の死火山でパノムグローンพนมกรอล、パノムパロพนมเปร๊าะ、パノムスライพนมสรัยの3つの山から成り立っており、それぞれの頂上付近に仏教施設が置かれている。

毎年3月頃วันขึ้น1ค่ำเดือน5(タイの旧暦の新年)にはパノムサワーイを参拝する行事が行われ、山頂までの参道を多くの人が埋め尽くす。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

チャーンピー遺跡

ปราสาทช่างปี่

12世紀頃のクメール王朝ジャヤヴァルマン7世時代に102か所つくられたとされる治療院のひとつ。建物の遺構の前には四角い池があり、周辺は芝生できれいに整備されている。

田園風景の中に急に現れる遺跡にしては比較的状態がいい。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

スリン国立博物館

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์

​→詳しくみる

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

象記念碑

อนุสรณ์ช้างเมืองสุรินทร์

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

グリーンマーケット

ตลาดนัดสีเขียว

郡役所の敷地内、県庁の西側で毎週土曜日早朝から開かれる市場。

美味しそうな屋台はももちろんの事、スリン独自の工芸品などが安価で販売している。

​6時~14時くらいまで開いているが、早い時間がおすすめ。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

チョンジョム市場

ตลาดการค้าช่องจอม

スリン南部の町でカンボジアのオスマックと国境を有する。

規模は小さめで1時間もあれば十分という感じだが、品ぞろえは国境らしく多種多様で、スリン市内から往復するバスやロットゥが1時間に2本ほど出ているので気軽にプチトリップが出来る。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ナイトマーケット

ตลาด ไนท์บาร์ซา

市内中心地、市役所前のKrung si nai通りで毎晩開かれるナイトマーケット。

規模は小さめだが屋台や衣料品の露店などの店が集まっている。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

市営市場

ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์

スリン市内で最も大きい市場。

朝から晩まで多くの人が行きかい賑やか。

市場東側では雑貨や衣料品、西側では生鮮食品や食べ物屋台などざっくり分かれている。

地元の人が使うようなものを色々見て手に入れたいならここに来てみるといい。

また、市場周辺はソンテウ乗り場が集まっている。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ナイトマーケット

ถนนคนเดินสะเร็นมาร์เก็ต

市内東側。

シーナロンスタジアムの西を南北に走るコッチャサーン通りで毎晩開かれるナイトマーケット。

TEMPLES

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ワット・グラーン

วัดกลาง

スリン県初代知事のスリンパクディが建てたとされる町の中心となる寺院。

2003年から建設が始まったプラタートチェディ・シームアンチャーンという仏塔は2018年現在でもまだ建設途中だが真新しい白い壁と金の装飾が非常に美しく、新しい町のランドマークになっている。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ワット・プロームスリン

วัดพรหมสุรินทร์

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ワット・ブーラパーラーム

วัดบูรพาราม

広い境内に空高く建つ本堂は、5つの頭を持つナーガに囲まれ、いかにもクメールの伝統が息づくこの地ならではのデザイン。

本堂の内壁全面には仏陀の生涯が描かれている。

寺院は県が作られた頃に初代知事のスリンパクディにより建てられたとされている。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

ワット・ヨータープラシット

วัดป่าโยธาประสิทธิ์

西暦1977年に作られたプラプッタスリンモンコンはラーマ9世から賜った名前で3つの山のうち一番高いパノムプロの頂上に鎮座している高さ約21mの真っ白な仏像。

สุรินทร์,ศีขรภูมิ,スリン,タイ,東北地方,イサーン,カンボジア,シルク,絹,象祭り,遺跡,観光,行き方,旅行,エレファントビレッジ,歴史,文化,観光,地図,祭り,伝統,シルバー,市場,タクラーン村,ターグラーン,エレファントワールド,グーイ族,ラオスシルク,養蚕,スリンパクディ,象使い,クメール,アンコール,カンボジア,ガンタルム,象の墓,シーコーラプーム,バーンサワーン,博物館,銀細工,ทอผ้าไหม,เครื่องเงิน,เขวาสินรินทร์,งานช้าง,タートゥム

プラプッラスリンモンコン

พระพุทธสุรินทรมงคล

西暦1977年に作られたプラプッタスリンモンコンはラーマ9世から賜った名前で3つの山のうち一番高いパノムプロの頂上に鎮座している高さ約21mの真っ白な仏像。

FESTIVALS

得度式

ประเพณีบวชนาคช้าง

日程/4‐5月頃

วันขึ้น13-15ค่ำเดือน6

場所/タートゥム郡ターグラーン村

ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ろうそく祭りと象に乗った托鉢

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง

日程/カオパンサーの時期(7月頃)

場所/スリン市内

หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีจังหวัดสุรินทร์

セーンドーンター

งานประเพณีแซนโฏนตา

日程/9月頃

วันแรม14ค่ำเดือน10

場所/スリン市内

บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

象祭り

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

日程/11月中旬

山車のコンテスト

การประกวดรถอาหารช้าง

場所/スリン市内スリンパクディ像周辺

บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

象のお食事会

งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง

場所/スリン市内 スリン駅前からスリンパクディ像にかけて

จากสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปตามถนนธนสาร ยังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

シーコーラプーム遺跡祭り

งานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

場所/シーコーラプーム郡シーコーラプーム遺跡

ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

象祭り

งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์

場所/スリン市内シーナロンスタジアム

บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ウナギとホームマリ祭り

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ

日程/12月中旬

場所/チュムポンブリー郡

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี

Please reload