สมุทรปราการ, サムットプラガーン県, 歴史, 文化, 観光, 祭り, 地図, 行き方, サムットプラカーン, タイ, 中部, パークナーム, チャオプラヤー, プラサムットチェディ, プラプラデーン, エラワン博物館, バーンプー, 海軍博物館, ムアンボーラーン, 地方, マニアック, ประเพณี, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , เทศกาล, ที่เที่ยว, ประเทศไทย

SAMUTPRAKAN

サムットプラーガーン県

​タイの玄関口であり、アジア最大級のターミナルを有するスワンナプーム国際空港が県北部にあり、多くの外国人が最初に降り立つ県。

チャオプラヤー川河口に位置し、昔は大海から訪れる貿易船がこの県を通り上流の都を目指した。

世界中で戦争が勃発する時代に入ると港には砦が築かれ、軍事的要衝として発展することとなる。町には多くの海軍施設が建ち、使われなくなった一部施設などは一般公開されている。

砦はラーマ2世の時代にパトゥムタニーに居住していたモーン族をプラプラデーンに強制移住させ建設させたもので、現在バンコク近郊において数少ないモーン族の伝統文化が受け継がれる地域でもある。

​写真/プラサムットチェディ

ACCESS

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

​バンコク近郊首都圏の交通情報は多数あるので特に記載いたしません。

TRANSPORTATION TIPS

BTSパークナーム駅
BTSパークナーム駅

駅から市内中心部を見た様子。

パークナーム市場船着き場
パークナーム市場船着き場
パークナーム市場船着き場
パークナーム市場船着き場
プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

ピースアサムットから見た船着き場

プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

渡し船

プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

船着き場のある市場。 市場の入り口スクサワット通りに出るとソンテウなどが待機。

プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

渡し船船着き場

プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

ウォンイェンヤイ行き20番バス

プラサムットチェディ側
プラサムットチェディ側

SAMUT PRAKAN CITY MAP

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

SAMUT PRAKAN CITY MAP2

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

Accommodation

comingsoon

DESTINATIONS

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

​海軍博物館

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

1972年開館。

2つの建物で展示されており、

​ひとつはタイ王国海軍の父と言われるチュムポーン親王にまつわる品々が展示してある建物。

もうひとつは3階建てで、軍需品や王室御座船、特別展示室などで構成されている。

入館には身分証明出来るものが必要。

​場所/サムットプラカーン市内北側

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

ピースアサムット砦

ป้อมผีเสื้อสมุทร

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

バーンプーリゾート

สถานตากอากาศ บางปู

西暦1934年につくられたタイ王国陸軍の保養地。冬季にはより多くのカモメが飛来し、桟橋の周りを埋め尽くす。桟橋ではカモメの餌も売っており、それを狙うカモメたちが手に届くほど近くまで飛んできて、訪れる人はシャッターチャンスを狙っている。桟橋の先にはレストランやイベントホールを備えた建物があり、その建物の下はウミツバメたちの住処になっている。

場所/サムットプラカーン市南側

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

サムットプラガーン展望台

หอชมเมืองสมุทรปราการ

2019年10月の時点でまだはいれなかった。

夜はライトアップされる。

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

​ムアンボーラーン

เมืองโบราณ

1963年に建設開始され1972年開館。

東京ドーム27個分以上の敷地にタイ全土の歴史的価値のある遺跡や建物など1日では全て見切れないほど展示してある場所。

エラワン博物館やトゥルース・オブ・サンクチュアリーを手掛けたレック・ウィリヤパン氏เล็ก วิริยะพันธุ์により建設されたテーマパークで、貸自転車やトラム、ゴルフカートなどで園内を自由に散策出来る。

場所/サムットプラカーン市南側

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

エーラワン博物館

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

1994年開館。

富豪レック・ウィリヤパン氏เล็ก วิริยะพันธุ์により建てられた 高さ43.6mのエラワン象が台座の上に建つデザインの大きな博物館。レック氏は他にムアンボラーンやサンクチュアリ・オブ・トゥルースを手掛けたことで有名な人物。

内部は地下世界、人間界、天上界と3つに分かれて構成されており、同氏が集めた美術品などが展示されている。

​場所/BTSサムローン駅の約2.5㎞南

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

クロコダイルファーム

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ

西暦1950年開館。

最初は価格の高いワニ革を採るために始めたワニ飼育だったが、飼育の研究を重ねいつしか飼育の方がメインになり開園へと繋がった。

施設はワニ園と動物園を併設しており、ワニは約6万頭が広いワニ池に飼育されている。ワニのショーの他、象のショーも開催されている。

場所/サムットプラカーン市内南側

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

パークナーム市場

ตลาดสดปากน้ำ

チャプラヤー川右岸、船着き場周辺に広がる市場。

魚市場が大半を占め、他では見られない様々な魚介類が一度に見られる。

川沿い市場独特の活気ある様子は見ていて楽しい。

左岸のプラサムットチェディ川への渡し船は市場の中にある船着き場が発着場。

場所/市内中心部

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

バーンガジャオ

บางกะเจ้า

バンコク中心部に近い、チャオプラヤー川が北に蛇行して形成された島の様な場所にある広い公園。

クロントゥーイ側から小舟で川を渡ると船着き場にはにはレンタサイクルも用意されており、手軽に散策できる。

土日にはバーンナームプン水上マーケットが開かれ、多くの人でにぎわう。

場所/クロントゥーイ対岸

สมุทรปราการ,サムットプラガーン県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,サムットプラカーン,タイ,中部,パークナーム,プラサムットチェディ,エラワン博物館,バーンプー,海軍博物館,ムアンボーラーン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

チャオプラヤー川

ตลาดสดปากน้ำ

市内とプラサムットチェディを結ぶ渡し船は、ただの移動手段というだけでなく、チャオプラヤー川に停泊、出入りする多様な船を見ることが出来る。

上流のクロントゥーイ港までのぼってしまうと、コンテナ船など大型貨物が多いが、ここでは漁船も多くみられる。

場所/市内中心部

TEMPLES

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

ワット・プラサムットチェディ

วัดพระสมุทรเจดีย์

西暦1902年建立。

仏塔はラーマ2世時代に建設をはじめ、ラーマ3世時代に完成。

高さ約39mの仏塔が建つ場所はかつてはチャオプラヤー川に浮く島だったが、川の流れが変わり陸続きになった。

場所/中心部対岸

​プラサムットジェディー祭り

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

coming soon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

プラサムットジェディ側

comingsoon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

プラサムットジェディ側

comingsoon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

プラサムットジェディ側

comingsoon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

市内中心部側

comingsoon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

市内中心部側

comingsoon

サムットプラカン,サムットプラガーン,プラサムットジェディ,カモメ,バーンプー,展望台,祭り,砦,パークナーム,ワニ,クロコダイル,市場,渡し船,寺院,ムアンボーラーン,遺跡,行き方,観光,日帰り,チャオプラヤー,フランス,バンコク,BTS,บางปู,ปากน้ำ,สมุทรปราการ,ป้อมผีเสื้อสมุทร,พระสมุทรเจดีย์,

市内中心部側

comingsoon

FESTIVALS

ポーパーン祭り

日程/11月頃

วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

場所/バーンボー郡

ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

蓮祭り

日程/10月頃

วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 และช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนวันออกพรรษา

場所/バーンプリー郡

ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี และ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

プラサムットチェディ祭り​

日程/10月頃

วันแรม 5 ค่ำเดือน 11 9 วัน 9 คืน

場所/プラサムットチェディ
บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์

 

ヘーホン・トンタカープ

日程/4月(ソンクラーン期間中)

場所/プラプラデーン郡

ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง 

Please reload