พิษญุโลก, ピッサヌローク,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,火災,スコータイ,中部,地方,タイ,マニアック,シーサッチャナライ,副都,ワット・ヤイ,水上家屋,プールア,ルーイ,仏像,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว, ประเทศไทย

PHITSANULOK

ピッサヌローク県

スコータイ時代から主要都市として位置づけられていたが、アユタヤー時代にピッサヌロークに遷都した時期があり、政治・経済・文化など様々な面で発展し黄金期を迎える。

タイ三大王の一人でありアユタヤー王朝第21代目国王ナレースワンの出生地であることは何よりも県民の誇りになっている。

県は北のランナータイ王国と南のアユタヤー王国の中間に位置していることで両国の文化の影響を受け、更に北部からアユタヤーまでナーン川が流れていることで東南アジア貿易の重要な拠点であったことも更に町を発展させた。

しかし、西暦1957年に起きた大火事で町は焼失し、現在見られる町の姿は新しく作られたもの。当時の火災の様子を撮影した貴重な写真は市内のジャータウィー博物館で見ることが出来る。

写真・チャンパレス

ACCESS

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

バンコクからの距離

約360㎞。

チェンマイからの距離

約330㎞。

飛行機

ドンムアン空港から約1時間。

ピッサヌローク空港は市内から約6㎞南に位置する。

地図を見ると市内からすぐ行けそうだが、空港の入り口が南側にあるため距離がある。

空港到着ゲートすぐの場所にタクシーカウンターがあり、空港から市内12㎞以内であれば150バーツ。

リムジンタクシー参考

バスバスターミナル

バンコクから約6時間。

バスターミナルは2か所。

第1ターミナル

ピッサヌローク駅から東に約2㎞の距離にある。

主に近・中距離系のバス・ロットゥが出入りしている。

第2ターミナル

ピッサヌローク駅から東に約8㎞。市内郊外で第1ターミナルより更に東にある。

主に中・遠距離系のバスが出入りしている。

スコータイ歴史公園やターク、メーソットまでのロットゥはこちらから沢山出ている。

2つのターミナル間はソンテウが走っているほか、タクシー、バイタク、サムローも待機している。

鉄道

ピッサヌローク駅は市内中心部に位置する。

駅前周辺には市場もあり、バイタクやサムローが多数待機。

バンコクーピッサヌローク 約7‐8時間

チェンマイーピッサヌローク 約8時間。

市内の交通

タクシー、ソンテウ、バイタク、サムローなど、大概の移動手段が揃っていて、市内中心部であれば簡単に見つかる。

TRANSPORTATION TIPS

PHITSANULOK CITY MAP

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

Accommodation

DESTINATIONS

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

チャンパレス

พระราชวังจันทน์

1362年スコータイ王朝6代目リタイ王の時代に首都がピッサヌロークに遷都された。

その際に王宮が建立された場所。

1463年のアユタヤ王朝時代にもピッサヌロークに首都が置かれた時期があり、その際もここを宮殿として利用していた。

タイの三大王の一人であるナレースワン王の生誕の地でもある。

場所/市内北西・ナーン川西岸

​チャンロイヤルパレスヒストリカルセンター

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

同敷地内にあるナレースワン廟に隣接している博物館。

2013年に建てられた比較的新しい博物館で、ピッサヌローク、チャンパレス、ナレースワン王に関する資料などが6つのエリアに分けて展示してある。

年中無休

営業時間

9:00-16:00

場所/チャンパレス敷地内

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ジャータウィ博物館

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

​→博物館ギャラリー

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ルワムジャイ市場

ตลาดสดเทศบาลพิษณุโลก (ตลาดร่วมใจ)

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

駅前夕方市場

ตลาดตอนเย็นสถานีรถไฟ

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ラーチャプルック市場

ตลาดนัดราชพฤกษ์

現在は閉館したラーチャプルックホテル駐車場跡地で水・金・日曜日に開催されるナイトマーケット。食料品から衣料品まで出店は様々。

このナイトマーケットの目のまえのPra Ong Dam通りでは毎日夕方から屋台がズラリと並ぶ。

場所/市内東側

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

プラオンダム通り屋台

ตลาดโต้รุ่ง

バンコク病院あたりから北に向けて、プラオンダム通りに毎日屋台が沢山立ち並ぶ。

屋台の前には食事ができるテーブルも用意され、ゆっくりご飯が食べられる。

場所/ピッサヌローク駅東側

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ナーン川

แม่น้ำน่าน

​ピッサヌロークを南北に流れるナーン川は水上家屋が立ち並ぶことで有名。

とはいうものの、現在ではその数も少なくなり、代わりに水上レストランが営業している。

場所/エーカートサロット橋

TEMPLES

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ワット・プラシーラタナマハーラート

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

第1級王室寺院

พระอารามหลวงชั้นเอก

1357年建立。スコータイ王朝6代目リタイ王により創建された寺院で、タイで最も美しいとされるチンナラート仏が安置されており、毎日多くの参拝客が訪れる。境内は広く、様々な寺院関連施設が建ちルアンポートー礼拝堂にはナレースワン大王の生涯を描いた絵画がいくつも壁に飾れてている。別名ワット・ヤイ

場所/市内北側

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ワット・ナーンパヤー

วัดนางพญา

1550年頃建立。

ナレースワン大王の母プラウィスッガサットにより創建されたとされる。

ご本尊のソムデット・ナーンパヤールアンゲーオ仏はうっすら微笑みを浮かべて参拝者を迎えている。

本堂の脇には今にも崩れそうな古い仏塔が2基ならんでいる。

場所/ワット・プラシーラタナマハータートの南側

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ワット・シースコット

วัดศรีสุคต

スコータイ王朝後期ーアユタヤ王朝前期に建立。

崩壊した大きな仏塔の基壇部分には小さな仏像が同じ姿勢で3体並び合掌している。

ワット・ウィーハーントーンと隣り合っているこの寺院周辺は近年になって発掘調査や修復が行われ、将来大きな歴史公園を作り上げる計画がある様子。

場所/チャンパレス敷地内

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ワット・ウィハーントーン

วัดวิหารทอง

​スコータイ王朝後期ーアユタヤ王朝前期に建立。

巨大な仏塔の基壇が残る寺院遺跡。

隣接する礼拝堂に作られた高さ10mほどの仏像のレプリカは真っ白すぎて悠久の歴史を刻む遺跡の雰囲気に馴染んでいないようにみえる。

場所/チャンパレス敷地内

พิษญุโลก,ピッサヌローク県詳細,歴史,文化,観光,地図,祭り,行き方,ナレースワン,伝統,詳細,アユタヤー王朝,チンナラート,スコータイ,中部,,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,寺院,市場,バスターミナル,

ワット・ラーチャブーラナ

วัดราชบูรณะ

FESTIVALS

ナレースワン大王祭り

งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

日程/1月

場所/県庁周辺

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ヤムグローンボークウェラー

ประเพณีย่ำกลองบอกเวลา

日程/5月頃

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

場所/ピッサヌローク市内ワット・プラシーラタナマハータート

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

パクトンチャイ

งานประเพณีปักธงชัย

日程/11月頃

วันที่14–15ค่ำ เดือน12

場所/ナコーンタイ郡

อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก

Please reload