นครศรีธรรมราช, ナコンシータンマラート県, 歴史, 文化, 観光, 祭り, 地図, 行き方, 山田長政, ナンタルン, タンブラリンガ, リゴール, ワットプラマハータート, 影絵, 南部,   聖地, 地方, タイ, ドゥアンシップ,เดือนสิบ, ประเพณี, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , เทศกาล, ที่เที่ยว, ประเทศไทย

NAKHON SI THAMMARAT

ナコンシータンマラート県

​12世紀頃に建国されたタンブラリンガ(ナコンシータンマラート王国)と呼ばれる大国の中心地であったナコンシータンマラートは、マレー半島や周辺のアジア諸国において貿易や仏教の重要な役目をはたしてきた。その首都リゴールは現在の県庁所在地にあり、アユタヤーより左遷されこの地で毒殺された山田長政の終焉の地として日本人には知られている。

市内に建つワット・プラマハータートはタイ7大寺院のひとつで、昔から仏教の聖地として多くの僧侶をが仏教を学び、この寺院の僧侶によりスコータイへ仏教が伝えられたことからもタイ仏教発祥の地ともいえる。

写真/ワットプラマハータート

ACCESS

バンコクからの距離

約805㎞

飛行機

ドンムアン空港から約1時間20分。

空港は市内から約16.7㎞北側。

空港から市内までのシャトルバスが7番と8番の2路線走っている。

7番はバスターミナル行き。

バスターミナル

鉄道駅西側。

タクシー、バイタク等待機。

近県行きのロットゥが多数出入りしている。

鉄道

バンコクから約15時間

ナコンシータンマラート駅は市内中心部にあり。

バイタク待機。

市内の交通

市内中心部を南北に通るラチャダムヌーン通りを青ソンテウが往復しているので利用したい。この青ソンテウはワット・プラマハータート前も通る。

その他バイタク、人力サムロー、タクシー代わりのソンテウ、定期路線のソンテウなど。

参考

トラン~ナコンシータンマラート 約130㎞

スーラーターニー~ナコンシータンマラート 約142㎞

パッタルン~ナコンシータンマラート 約105㎞/ロットゥ/約2時間/100バーツ

TRANSPORTATION TIPS

ナコンシー空港
ナコンシー空港
ナコンシー空港
ナコンシー空港

到着ゲートを出ると真ん前に市内への交通手段のカウンターがある。 定期路線バスなどもここでチケットを買う。 7番路線はバスターミナル行きで一律30バーツ。 8番路線はロビンソンやナールワン交差点、フあタノン方面で一律40バーツ。

ナコンシー空港
ナコンシー空港

空港建物の出入り口を出ると正面に市内~空港間を走る定期路線バスの停留所があり、停車しているのが見える。

ナコンシー空港
ナコンシー空港
ナコンシー空港
ナコンシー空港

空港から8番バスでパタナーガーンクークワーン通りถนน พัฒนาการคูขวางのマクドナルド前で下車。 通過する場所ならどこでも降ろしてくれる。

バスターミナル
バスターミナル

南部の主力、ロットゥが沢山集まっている。 ターミナルは2つに分かれており、東側はロットゥ専門、西側はバスが多い。

バスターミナル
バスターミナル

西側ターミナル。

バスターミナル
バスターミナル

西側ターミナル。

バスターミナル
バスターミナル

NAKHON SI THAMMARAT CITY MAP

นครศรีธรรมราช,ナコンシータンマラート県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,タンブラリンガ,リゴール,ワットプラマハータート,南部,パタニ王国,ランカスカ王国,スチャート・サパシン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

Accommodation

นครศรีธรรมราช, ナコンシータンマラート県, 歴史, 文化, 観光, 祭り, 地図, 行き方, 山田長政,ナンタルン,タンブラリンガ,リゴール, ワットプラマハータート,影絵,南部,聖地,地方,タイ,ドゥアンシップ,เดือนสิบ, ประเพณี, วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ , เทศกาล, ที่เที่ยว, ประเทศไทย

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

WAT PHRA MAHATHAT

WORAMAHAWIHAN

comingsoon

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

Shadow Puppet Museum

​ドゥアンシップ

ประเพณี

บุญสารทเดือนสิบ

DESTINATIONS

นครศรีธรรมราช,ナコンシータンマラート県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,タンブラリンガ,リゴール,ワットプラマハータート,南部,パタニ王国,ランカスカ王国,スチャート・サパシン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

ナンタルン博物館

บ้านหนังตะลุง

สุชาติ ทรัพย์สิน

タイ南部の伝統芸能である影絵芝居”ナンタルン”。この博物館はナンタルン芸能人間国宝であるスチャート・サパシン氏の住まいを一部博物館として公開している場所。2階の展示室には戦前からのナンタルンが歴史を追って展示されているほか、上演に欠かせない楽器も展示している。敷地内には小さな劇場も作られており、事前予約が必要。

場所/ワット・プラマハータート北東側

นครศรีธรรมราช,ナコンシータンマラート県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,タンブラリンガ,リゴール,ワットプラマハータート,南部,パタニ王国,ランカスカ王国,スチャート・サパシン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通,シータンマソカラート

シータンマソカラート王記念碑

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

​13世紀頃、かつてマレー半島を広く支配したタンブラリンガ王国初代シータンマーソカラート王の記念碑。

プラマハータートを建て、城壁を築き、周辺に12の都市を作り大国への基礎作りをした。

場所/市内中心部南側

,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,城壁,กำแพงเมืองเก่า

城壁

กำแพงเมืองเก่า

旧市街をとりかこむ城壁で現在修復をされしっかり形を見ることが出来るのは北に位置する城壁部分で、ナームアン川に沿うように横たわっている。

最初の城壁は、ナコンシータンマラート王国の初代シータンマソカラートにより作られたとされる。現在の城壁は1687年にアユタヤー王朝統治下にあった際、ナーラーイ王により招かれたフランス人建築家によりより頑丈につくられたもの。

場所/市中心部の南側

,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,

​街灯

โคมไฟถนน

​ワット・プラマハータート前に並ぶ街灯の先端には12支の動物がデザインされている。

バーンタンクン,บ้านท่านขุน,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,

バーンタンクン

บ้านท่านขุน

บ้านท่านขุน,国立博物館,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,

​国立博物館

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

博物館,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,

ナコンシータンマラート民俗博物館

พิพิธภัณฑ์เมือง นครศรีธรรมราช

慰霊碑,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,

山田長政慰霊碑

อนุสรณ์สถานของ ยามาดะ นางามาซะ

TEMPLES

タンブラリンガ,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,タンブラリンガ,リゴール,仏教,

ワット・プラマハータートウォラマハーウィハーン

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

13世紀頃建立。

ナコンシータンマラート王国初代シータンマソカラート王により建てられたタイ仏教の誕生の地ともいえる重要寺院。高さ約55mの白く大きな仏塔は25サターン硬貨の裏側にえがかれていることからも、国にとって重要な場所であることがうかがえる。ユネスコ世界遺産に申請はしているが、現在登録には至っていない。場所/市中心部南側

นครศรีธรรมราช,ナコンシータンマラート県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,タンブラリンガ,リゴール,ワットプラマハータート,南部,パタニ王国,ランカスカ王国,スチャート・サパシン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

プラチェディヤック

พระเจดีย์ยักษ์

13~14世紀頃建立。

ナコンシータンマラート県でプラマハータートに次いで古く高さのある仏塔。

その昔シータンマソカラート王と鬼がより高い仏塔を建てることを競い、王はプラマハータートを作り上げ、鬼はこのプラチェディーヤックを作り、王の仏塔に高さが及ばなかったのだという。それに怒った鬼が仏塔の先端を折ったことで、現在この仏塔の先端が欠けているという伝説がある。

場所/市内中心部

นครศรีธรรมราช,ナコンシータンマラート県,歴史,文化,観光,祭り,地図,行き方,タンブラリンガ,リゴール,ワットプラマハータート,南部,パタニ王国,ランカスカ王国,スチャート・サパシン,地方,タイ,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

ホープラスーン

หอพระสูง

アユタヤ朝後期からラタナコーシン朝初頭に建立。

高さ2mほどの低い盛り土の上に建つ礼拝堂。

堂内には仏像が安置されており周囲に壁画が描かれている。

シヴァ神,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,ナーラーイ,廟,リゴール,

ホープライサワン

​ホープラナーラーイ

หอพระอิศวร หอพระนารายณ์

ワットプラドゥーパタナーラーム,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,リゴール,タンブラリンガ,วัดประดู่

ワット・プラドゥーパタナーラーム

วัดประดู่ พัฒนาราม

,นครนครศรีธรรมราช,วัดพระมหาธาตุ,แผนที่,ที่เที่ยว,ナコンシータンマラート,観光,タイ,南部,ナンタルン,影絵,ワットプラマハータート,歴史,行き方,地図,ドゥアンシップ祭り,アユタヤ,山田長政,伝統,文化,シータンマソカラート,リゴール,タンブラリンガ,モスク

ソラフディーンモスク

มัสยิดซอลาฮุดดีน

FESTIVALS

チャクプラ

日程/10月頃(オークパンサー)

วันแรม 1 ค่ำเดือน 11

ドゥアンシップ​

日程/9月頃

วันแรม 13 ค่ำ เดือน 10

場所/ナコンシータンマラート市内

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(ทุ่งท่าลาด) จ.นครศรีธรรมราช 

ヘーナーンダーン

日程/4月(ソンクラーンの時期)

​場所/ナコンシータンマラート市内

ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกรา และ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Please reload