กาญจนบุรี, ガーンチャナブリー,カンチャナブリ,詳細,歴史,文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,日本軍,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方, タイ,マニアック,バンコク,クウェー川,ミャンマー,国立公園,ビルマ,マリカ,野生動物,日帰り,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย

KANCHANABURI

ガーンチャナブリー県

タイで3番目に広い面積を持ち、その多くを世界自然遺産のトゥンヤイ・ナレースワン野生保護区をはじめとする国立公園、自然公園が占める自然が豊富な県。
バンコクからガ-ンチャナブリー市内までは124㎞の距離でバンコクからの日帰り観光客が多いが、ガーンチャナブリー市内からスリーパゴタパスのあるミャンマー国境までは226㎞と1.8倍の距離があり、その距離と連なる山々が人の侵入を防ぎこの地域の生態系を保護している。

あまりにも有名な、第2次世界大戦中に日本軍や戦争捕虜、強制連行などにより連れてこられた労働者により1年という短期間に建設された泰緬鉄道は、建設困難な自然の険しい場所に敷かれたため、現在となっては国内外から多くの観光客が訪れるアトラクションのひとつになっている。

​写真/サンクラブリ

ACCESS

バンコクからの距離

約126㎞。

​ガーンチャナブリー県のアクセスに関しては詳細に記載されているウェブサイトが沢山ありますので、こちら特に記載しません。

TRANSPORTATION TIPS

バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル

ターミナル周辺には市場をはじめ、多くの店が集まり屋台も広がっている。

バスターミナル
バスターミナル

サンクラブリー~ガーンチャナブリー間の赤バス。

バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル
バスターミナル

3番線はエラワン滝行き

バスターミナル
バスターミナル

サンクラブリー行きロットゥ時刻表。 サンクラブリー行きロットゥはバスターミナルの東にある別の建物。

ガーンチャナブリー駅
ガーンチャナブリー駅
ガーンチャナブリー駅
ガーンチャナブリー駅

KANCHANABURI CITY MAP

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

KANCHANABURI MAP

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

Accommodation

กาญจนบุรี, ガーンチャナブリー,カンチャナブリ,詳細,歴史,文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,日本軍,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方, タイ,マニアック,バンコク,クウェー川,ミャンマー,国立公園,ビルマ,マリカ,野生動物,日帰り,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย

สังขละบุรี

SANGKHLABURI

DESTINATIONS

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

​タムグラセー桟道橋

สะพานถ้ำกระแซ

第2次世界大戦中の1943年に日本軍によるミャンマーへの物資物資輸送を目的に作られた線路の一部。多くの連合軍捕虜等によりクウェーノーイ川に沿う断崖絶壁に建設され、その難攻不落な建設と過酷な労働に多くの死者をだしたため”デス・レールウェイ”とも呼ばれる。過去には”アルヒル桟橋”とも呼ばれ、その名称も弓の様にカーブした崖から”arrow hill"と外国人捕虜に呼ばれていたことが日本兵にも伝わり、”アルヒル”と日本語訛りになったろいう。

場所/サイヨーク

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

サイヨークノーイ

น้ำตกไทรโยคน้อย

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

クウェーヤイ川

แม่น้ำแควใหญ่

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

サパーンウッタマーヌソーン橋

สะพานไม้อุตตมานุสรณ์

通称サパーン・モーン(モーンブリッジ)

1987年に完成した全長850mの橋で、木造の橋では二番目の長さを誇る。2013年に町を襲った嵐により橋の真ん中部分が30mに渡り崩壊したが、その後1年かけて修復し元の姿を取り戻した。​橋が使えなかった期間に仮の橋としてダムの水上に作られた木造橋は現在モーンブリッジと隣り合って新しい町の景観を作り上げている。

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

城門

ประตูเมืองกาญจนบุรี

TEMPLES

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

ワット・ワンウィウェーガーラーム

วัดวังก์วิเวการาม

​ウッタマ高僧がこの地に移住してきたモーン族とカレン族と共に1953年に建立した寺院。

1984年にカオレームダム建設により寺院はダムの下に村とともに沈み、新し寺院がダムの西側に作られた。

屋根が多重に重なるモーン族様式の寺院は、ここがタイであることを忘れさせる。

場所/モーンブリッジ西側

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

旧ワット・ワンウィウェーガーラーム

วัดวังก์วิเวการามเดิม

1953年建立。

カオレームダム建設に伴い村と共に沈んでしまった旧寺院が、雨が少ない時期に姿を現す。

水量の多い時期は、ボートで近づくことができ、水量が少なければ上陸して中まで見ることが出来る。

ボートはモーンブリッジのたもとにいる現地人に聞けばすぐに出してくれる。

場所/モーンブリッジ北側

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

旧ワット・ソムデット

วัดสมเด็จ (เก่า)

旧モーン族の村に建っていた寺院だったが、ダムには沈まなかったものの村の移転とともに町の中心部に引っ越し、旧寺院はダムに沈む旧ワット・ワンウィウィウェ-ガーラームの東側の島にひっそりと建っている。

本堂の天井はなくなり、建物は隣に建つ樹木の幹に浸食されつつある。

กาญจนบุรี,ガーンチャナブリー県,詳細,歴史文化,観光,地図,行き方,戦場にかける橋,タムグラセー,伝統,詳細,西部,サンクラブリー,泰緬鉄道,モーン族,モーンブリッジ,地方,タイ,クウェー川,ミャンマー,ประเพณี,วัฒนธรรม,ประวัติศาสตร์ ,เทศกาล,ที่เที่ยว,ประเทศไทย,แผนที่,map,city map,市内,観光マップ,地理,交通

チェーディプッタカヤー

เจดีย์พุทธคยา

寺院とは少し離れているが、ワット・ワンウィウェーガーラーム寺院の仏塔になる。

2頭の巨大な獅子が護る、高さ約60mの黄金の仏塔はインドのブッダガヤをモデルに作られており、その輝く姿はカオレームダム対岸側からも望むことが出来る。

FESTIVALS

クウェー川鉄橋週間

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

日程/11月下旬ー12月上旬

場所/サパーンカームメーナームクウェー橋周辺

บริเวณลานสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ローイルアサドゥクロ

ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์

日程/9月頃
วันขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 10

場所/サンクラブリー郡ワット・ワンウィウェーガーラーム周辺
บริเวณลานหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Please reload